Loading...

Progresul în atingerea țintei 90-90-90

Perioada
Dezagregare
Perioada
Dezagregare
Vârsta
Sex
Geografie
Denumire indicator
Numărul și % PTH care își cunosc statutul la finele perioadei de raportare (prima din țintele-cheie "90-90-90")
Ce măsoară:
Progresele înregistrate la capitolul sporirii proporției PTH care își cunosc statutul și a eficacității intervențiilor de testare la HIV.
Definiția indicatorului:
Numărător: Numărul PTH care își cunosc statutul. Numitor: Numărul estimat a persoanelor care trăiesc cu HIV.
Sursa datelor:
Registrul TARV (pentru numărător) & SPECTRUM (pentru numitor)
Tipul indicatorului:
Output
Frecvența de colectare a datelor:
Anual
Nivel național, local
Național
Punct Focal:
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, prin intermediul Unității de Coordonare a Programului Național, este responsabilă pentru colectarea la nivel național, verificarea validarea și diseminarea datelor privind indicatorii programatici și epidemiologici relevanți PN.
Dezagregare:
Copii (0-14 ani) Adulți (15+), inculsiv:Femei 15+ Bărbați 15+ Malul Drept Malul Stâng
Denumire indicator
Numărul și % persoanelor care trăiesc cu HIV și urmează tratament ARV(a doua din țintele-cheie "90-90-90")
Ce măsoară:
Progresele înregistrate în ce privește încadrarea în TARV a tuturor PTH
Definiția indicatorului
Numărător: Numărul PTH care primesc tratament ARV la finele perioadei de raportare Numitor: Numărul PTH care își cunosc statutul
Sursa datelor
Registrul TARV
Tipul indicatorului:
Outcome
Frecvența de colectare a datelor
Anual
Nivel național, local
Național
Punct Focal:
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, prin intermediul Unității de Coordonare a Programului Național, este responsabilă pentru colectarea la nivel național, verificarea validarea și diseminarea datelor privind indicatorii programatici și epidemiologici relevanți PN.
Dezagregare
Copii (0-14 ani) Maturi (15+), inclusiv:Femei Bărbați
Denumire indicator
Numărul și % PTH care au încărcătura virală nedetectabilă(a treia din țintele-cheie "90-90-90")
Ce măsoară:
Nivelul individual al încărcăturii virale este indicatorul recomandat pentru măsurarea eficacității TARV, indicând aderența la tratament și riscul de transmitere a infecției HIV. O încărcătură virală de <1000 copii/mL indică la succesul tratamentului în conformitate cu Ghidul Consolidat al OMS privind utilizarea medicamentelor ARV în tratamentul și prevenirea infecției HIV (2016) (2016 World Health Organization (WHO) Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection). Persoanele cu rezultate ale încărcăturii virale sub limita indicată trebuie considerate ca având încărcătură virală suprimată.
Definiția indicatorului:
Numărător*: Numărul PTH cu încărcătura virală nedetectabilă (<1000 copii/mL) Numitor: Numărul PTH care primesc tratament ARV *Pentru țările unde acoperirea cu testare la încărcătura virală este >=50% (cazul Republicii Moldova), conform recomandărilor GAM, se va considera numărul estimat de persoane cu supresie virală. Acesta se calculează reieșind din procentul PTH cu supresie virală din cei testați la încărcătura virală, înmulțit cu numărul total de persoane în TARV. Aceasta se face presupunându-se că nivelul supresiei virale în populația ne-testată este aceeași ca și în populația supusă testării.
Sursa datelor
Registrul TARV
Tipul indicatorului:
Outcome
Frecvența de colectare a datelor
Anual
Nivel național, local
Național
Punct Focal:
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, prin intermediul Unității de Coordonare a Programului Național, este responsabilă pentru colectarea la nivel național, verificarea validarea și diseminarea datelor privind indicatorii programatici și epidemiologici relevanți PN.
Dezagregare
Copii (0-14 ani) Maturi (15+), inclusiv:Femei Bărbați