Loading...

Asistența parajuriștilor specializați

Perioada
Tip
Perioada
Tip
Perioada
Tip
Perioada
Tip
Perioada
Informații
Datele sunt colectate în cadrul proiectului ”Abilitarea juridică a comunităților vulnerabile - etapa III”, implementat de Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor, cu suportul tehnic al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) și Asociației Obștești ”Promo-LEX”, cu suportul financiar al Departamentului Justiției și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova.
Para-juristul specializat este o persoană care este recunoscută la nivelul comunității cu risc sporit de infectare HIV, o persoană credibilă și acceptată în comunitatea dată pentru comunicare și relaționare. În majoritatea cazurilor para-juristul specializat este lucrătorul social care interacționează cu această comunitate prin prisma oferirii serviciilor în cadrul programelor de reducerea riscurilor existente în țară. Para-juristul specializat are cunoștințe de bază în domeniul juridic și, după o instruire specială, este calificat să acorde asistență juridică primară membrilor comunității în baza principiilor acordării de asistență juridică garantată de stat.
Comunitățile cu risc sporit de infectare HIV (OMS) sunt reprezentate de persoanele care prezintă un risc sporit de infectare HIV, fapt ce se datorează comportamentelor și situațiilor ce facilitează /asociate cu un risc sporit de transmitere a virusului imunodeficienței umane (HIV). În Republica Moldova aceste grupuri de populație sunt consumatorii de droguri injectabile (CDI), lucrătorii sexuali bărbați și femei (LS) și bărbații care întrețin relații sexuale cu bărbați (BSB).
Sistemul de raportare SIA CNAJGS permite colectarea informației cu privire la numărul de consultații acordate de către para-juriști în regim on-line, oferind posibilitatea de a reduce la maxim utilizarea informației pe suporturi de hîrtie atît de către para-juriști cît și de către angajații CNAJGS. Sistemul optimizează colectarea datelor statistice, contribuie la organizarea procesului de monitorizare și evaluare a para-juriștilor. Fiecare para-jurist are un profil personal prin intermediul căruia poate înregistra toate consultațiile individuale oferite beneficiarilor. La finele lunii, para-juristul va genera un Raport lunar care va întruni statistica cu privire la consultațiile oferite, cât și va permite para-juristului să includă detalii cu privire la alte servicii oferite: lecții publice, activitate de mediere, direcționare către avocații publici și alți specialiști, cât și acțiunile de promovare a intereselor comunității organizate. La fel para-juristul va nota informația cu referire la participarea la sesiuni/traininguri/ateliere de instruire și activitatea individuală de autoinstruire.