Loading...

Помощь специализированных параюристов

Период
Тип
Период
Тип
Период
Тип
Период
Тип
Период

Источник данных

Информация
Данные собираются в рамках проекта «Расширение юридических прав уязвимых сообществ - этап III», реализуемого Союзом по профилактике ВИЧ и снижению риска при технической поддержке Национального совета по гарантированной государством юридической помощи (CNAJGS) и Общественного объединения » Promo-LEX »при финансовой поддержке Департамента юстиции и прав человека Фонда Сороса-Молдова.
Para-juristul specializat este o persoană care este recunoscută la nivelul comunității cu risc sporit de infectare HIV, o persoană credibilă și acceptată în comunitatea dată pentru comunicare și relaționare. În majoritatea cazurilor para-juristul specializat este lucrătorul social care interacționează cu această comunitate prin prisma oferirii serviciilor în cadrul programelor de reducerea riscurilor existente în țară. Para-juristul specializat are cunoștințe de bază în domeniul juridic și, după o instruire specială, este calificat să acorde asistență juridică primară membrilor comunității în baza principiilor acordării de asistență juridică garantată de stat.
Сообщества с высоким риском заражения ВИЧ (ВОЗ) представлены людьми с высоким риском заражения ВИЧ, что связано с поведением и ситуациями, которые способствуют / связаны с повышенным риском передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). В Республике Молдова этими группами населения являются потребители инъекционных наркотиков (ПИН), мужчины и женщины, работающие в сфере секс-бизнеса (РС), и мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ).
Sistemul de raportare SIA CNAJGS permite colectarea informației cu privire la numărul de consultații acordate de către para-juriști în regim on-line, oferind posibilitatea de a reduce la maxim utilizarea informației pe suporturi de hîrtie atît de către para-juriști cît și de către angajații CNAJGS. Sistemul optimizează colectarea datelor statistice, contribuie la organizarea procesului de monitorizare și evaluare a para-juriștilor. Fiecare para-jurist are un profil personal prin intermediul căruia poate înregistra toate consultațiile individuale oferite beneficiarilor. La finele lunii, para-juristul va genera un Raport lunar care va întruni statistica cu privire la consultațiile oferite, cât și va permite para-juristului să includă detalii cu privire la alte servicii oferite: lecții publice, activitate de mediere, direcționare către avocații publici și alți specialiști, cât și acțiunile de promovare a intereselor comunității organizate. La fel para-juristul va nota informația cu referire la participarea la sesiuni/traininguri/ateliere de instruire și activitatea individuală de autoinstruire.