Loading...

Despre Scorecard

marketingscorecard-speedometer-2.pngDe ce Scorecard?!

Un progres extraordinar în ultimii 15 ani in domeniul SIDA a inspirat noi angajamente și ținte. În 2016, statele membre ale Națiunilor Unite s-au angajat să reducă numarul de noi infecții cu HIV la mai puțin de 500 000 anual pe an până în 2020 - o reducere de 75% în comparație cu 2010 - și să pună capăt SIDEI ca amenințare pentru sănătatea publică până în 2030.

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a convenit în iunie 2016 că încetarea SIDA ca amenințare pentru sănătatea publică până în 2030 necesită un răspuns rapid, cu trei tinte cheie care trebuie atinse până în 2020: reducerea noilor infecții cu HIV la mai puțin de 500 000 la nivel global. Reducerea deceselor legate de SIDA la mai puțin de 500 000 la nivel global. Eliminarea stigmatizarii și discriminării legate de HIV.

Punctul 10 al foii de parcurs pentru prevenirea HIV 2020, prevede că: „Țările vor dezvolta sau ajusta un cadru de responsabilizare comună între sectoare cheie, societatea civilă și implementatori; precum și va asigura raportarea periodică a progreselor în raport cu rezultatele la nivel subnațional, național și internațional. 

Scorecardul pentru prevenirea HIV, elaborat la nivel global de UNAIDS, în care scorurile obtinute se bazează pe o combinație de indicatori de acoperire, de ieșire și de rezultat pentru componentele cheie ale Sistemul de Monitorizare Globală a SIDA, poate servi drept un instrument model si util pentru o revizuire periodică a performanței la toate nivelurile, precum si inspira tarile sa adopte instrumente nationale de monitorizare a celor mai reprezentativi indicatori pe domeniu. 

UNAIDS Moldova, în parteneriat cu "Inițiativa Pozitivă" si alte organizații ale societății civile din țară, se alătura eforturilor globale legate de „Accelerarea prevenirii HIV pentru reducerea cu 75% a noilor infecții” sub egida Programului Național de prevenire si control al infecției HIV/SIDA, care are următoarele obiective:

  • Monitorizarea progresului pe citeva dimensiuni si seturi de indicatori precum de ordin epidemiologic, programatici, financiari, și drepturile omului;
  • Reprezentarea progresului pe toți indicatorii selectați într-o manieră vizuală ușor de utilizat, pe o platformă open source, cu o analiză comparativă a rezultatelor reale, raportate la tintele stabilite;
  • Validarea, la nivel național, a indicatorilor într-o manieră deschisă, transparentă și participativă;
  • Sporirea capacităților tuturor celor implicați în răspunsul HIV, inclusiv a comunitatii, in utilizarea Scorecardulu;
  • Instituționalizarea unui mecanism de răspuns rapid bazat pe rezultatele indicatorilor monitorizați prin Scorecard. 

Care este valoarea adaugat a unui Scorecard pe acest domeniu?

Pe linga faptul ca Scorecardul va fi un instrument viu, actualizat in permanenta, el va deveni unul extrem de util pentru procesele interne de monitorizare a implementării programelor cheie pe domeniu si de intelegere a factorilor cheie care contribuie la atingerea anumitori tinte sau invers, nu contribuie. 

De exemplu, in cazul indicatorilor pe care progresul rămîne sub nivelul așteptat, se va discuta si analiza ce trebuie să fie întreprins pentru ca lucrurile să se îmbunătățească (inclusiv într-un timp rapid/rezonabil). Deci, in termen lung, Scorecardul ar favoriza cultivarea unui proces de analiza, de interpretare a faptelor si identificare a solutiilor imediate fara a pierde prea mult timp. 

De unde vin datele pentru acest Scorecard? 

Datele pentru Scorecard vin din cadrul programelor nationale pe domeniul HIV/SIDA, Ministere și agenții publice, precum și din cadrul proiectelor implementate de catre organizatii ale societatii civile. 

Frecventa cu care va fi actualizat Scorecardul?

Acesta platforma va fi actualizata cel puțin trimestrial, ceea ce presupune ca indicatorii selectati vor fi de o frecventa inalta (lunar, trimestrial, semestrial). Cu mici exceptii in cazul indicatorilor colectati anual. 

Cine este responsabil de Scorecard?

La moment, UNAIDS Moldova este organizatia responsabila de elaborarea, designul si testarea/pilotarea platformei. In termen lung, actualizarea Scorecardului și reviziuirile periodice vor fi realizate de o echipă dedicată/organizatie punct focal. 

Organizatiile care colecteaza anumiti indcatori prioretizati pentru platforma Scorecard, vor fi invitate sa devina partenere in furnizarea datelor in baza unor Acorduri de Cooperare; precum si sa devina parte a grupurilor tehnice de lucru (sau mechanism de raspuns rapid) pe o dimeniune sau alta.