Loading...

Planul de activitate pentru elaborarea cererii de finanțare C19RM

Legendă
Etapă ce urmează a fi derulată

În derulare

Deadline depășit

Executat la timp
Discutarea priorităților și propunerilor pentru Cererea de finanțare C19RM în cadrul GTL Control TB și GTL Control HIV/SIDA/ITS
Responsabili: Președintele GTL Control TB, Președintele GTL Control HIV/SIDA/ITS
Data țintă: 15-04-2021
Data executării: 15-04-2021
Prezentarea și agrearea propunerilor pentru Cererea de finanțare C19RM în cadrul ședinței consultative cu reprezentanții constituenți ai CNC TB/SIDA
Responsabili: MSMPS
Data țintă: 26-04-2021
Data executării: 26-04-2021
Elaborarea Cererii de finanțare C19RM conform cerințelor Fondului Global
Responsabili: IP UCIMP DS, IMSP SDMC, IFP „Chiril Draganiuc", ANSP, MSMPS, OMS, UNAIDS
Data țintă: 27-05-2021
Data executării: 27-05-2021
Consultarea proiectului Cererii de finanțare C19RM la nivelul GTL parte a CNC TB/SIDA
Responsabili: Președintele GTL Control TB, Președintele GTL Control HIV/SIDA/ITS, Secretariatul CNC
Data țintă: 2-06-2021
Data executării: 31-05-2021
Remiterea proiectului Cererii de finanțare C19RM pentru consultare în cadrul CNC TB/SIDA
Responsabili: Secretariatul CNC
Data țintă: 10-06-2021
Data executării: 09-06-2021
Remiterea proiectului Cererii de finanțare C19RM pentru consultare în adresa organului de coordonare a răspunsului național la COVID-19
Responsabili: MSMPS
Data țintă: 4-06-2021
Data executării: 04-06-2021
Discutarea și agrearea Cererii de finanțare C19RM în cadrul ședinței CNC TB/SIDA
Responsabili: Secretariatul CNC
Data țintă: 10-06-2021
Data executării: 10-06-2021
Semnarea Cererii de finanțare C19RM de către membrii CNC în conformitate cu procedurile FG
Responsabili: Secretariatul CNC
Data țintă: 13-06-2021
Data executării: 10-06-2021
Remiterea Cererii de finanțare C19RM & pachetul de documente în adresa Secretariatului Fondului Global
Responsabili: Secretariatul CNC, RP IP UCIMP DS
Data țintă: 15-06-2021
Data executării: 15-06-2021