Loading...

Procentul BSB care au fost testați la HIV în perioada de raportare și cunosc rezultatele

Perioada
Definiția indicatorului
Numărător: Numărul BSB care au fost testate la HIV în perioada de raportare Numitor: Numărul BSB acoperit cu servicii de prevenire in perioada de raportare
Sursa datelor
Registrul serviciilor de prevenire
Tipul indicatorului:
Output
Frecvența de colectare a datelor
Anual
Nivel național, local
Național
Punct Focal:
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, prin intermediul Unității de Coordonare a Programului Național, este responsabilă pentru colectarea la nivel național, verificarea validarea și diseminarea datelor privind indicatorii programatici și epidemiologici relevanți PN.