Loading...

Procentul BSB acoperiți cu servicii de prevenire pe pachetul definit

Perioada
Ce măsoară:
Persoanele din grupul cu risc sporit de infectare (BSB) care au beneficiat de intervenții de prevenire HIV dezvoltate pentru populația vizată
Definiția indicatorului
Numărător: Numărul BSB care au beneficiat de servicii de prevenire HIV din pachetul definit Numitor: Numărul estimat al BSB
Sursa datelor
Registrul serviciilor de prevenire
Tipul indicatorului:
Output
Frecvența de colectare a datelor
Anual
Nivel național, local
Național
Punct Focal:
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, prin intermediul Unității de Coordonare a Programului Național, este responsabilă pentru colectarea la nivel național, verificarea validarea și diseminarea datelor privind indicatorii programatici și epidemiologici relevanți PN.