Loading...

Procentul Persoanelor Utilizatoare de Droguri Injectabile (PUDI) acoperite cu servicii de prevenire pe pachet definit

Perioada
Ce măsoară:
PUDI care au beneficiat de intervenții de prevenire HIV dezvoltate pentru populația-cheie vizată
Definiția indicatorului
Numărător: Numărul PUDI care au beneficiat de servicii de prevenire HIV conform pachetului definit Numitor: Numărul estimat al PUDI
Sursa datelor
Registrul serviciilor de prevenire
Tipul indicatorului:
Output
Frecvența de colectare a datelor
Anual
Nivel național, local
Național
Punct Focal:
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, prin intermediul Unității de Coordonare a Programului Național, este responsabilă pentru colectarea la nivel național, verificarea validarea și diseminarea datelor privind indicatorii programatici și epidemiologici relevanți PN.