Loading...

Numărul de persoane noi in PrEP

Perioada
Perioada
Sex
Geografie
Alte
Ce măsoară:
Progresele înregistrate la capitolul intensificării PrEP , în special în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare
Definiția indicatorului
Numărător: numărul de persoane care au beneficiat pentru prima oară de PrEP pe parcursul perioadei de raportare. Numitor: n/a
Sursa datelor
Registre PrEP
Tipul indicatorului:
Output
Frecvența de colectare a datelor
Semestrial
Nivel național, local
Național
Punct Focal:
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, prin intermediul Unității de Coordonare a Programului Național, este responsabilă pentru colectarea la nivel național, verificarea validarea și diseminarea datelor privind indicatorii programatici și epidemiologici relevanți PN.
Dezagregare
Sex (Bărbați, femei sau transgender) Populații-cheie (PUDI, LSC, BSB, transgender, deținuți) Cupluri sero-discordante Alte Malul Drept Malul Stâng