Loading...

Procentul PUDI care primesc TSO

Perioada
Perioada
Geografie
Ce măsoară:
Abilitatea Programului de a livra servicii TSO persoanelor care injectează droguri, ca metodă directă de reducere a frecvenței injectării (ținta recomandată conform GAM: 40%)
Definiția indicatorului
Numărător: Numărul PUDI in TSO la finele perioadei de raportare Numitor: Numărul de persoane opioid-dependente care injectează droguri din țară
Sursa datelor
Registre DNR (dispensarul Narcologic Republican) – pentru numărător IBBS – pentru numitor
Tipul indicatorului:
Output
Frecvența de colectare a datelor
2-3 ani (în dependență de frecvența efectuării studiilor IBBS)
Nivel național, local
Național
Punct Focal:
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, prin intermediul Unității de Coordonare a Programului Național, este responsabilă pentru colectarea la nivel național, verificarea validarea și diseminarea datelor privind indicatorii programatici și epidemiologici relevanți PN.
Dezagregare:
Malul Drept Malul Stâng