Loading...

Diagnostic târziu - Procentul persoanelor primar diagnosticate cu HIV cu CD4 inițial mai mic de 350 celule/mm3 în perioada de raportare

Perioada
Perioada
Geografie
Vârsta
Ce măsoară:
Persoanele care nu au fost la timp diagnosticate cu HIV
Definiția indicatorului
Numărător: Numărul persoanelor primar diagnosticate cu HIV cu CD4 inițial <350 celule/mm3 în perioada de raportare Numitor: Numărul total PTH cu CD4 inițial în perioada de raportare
Sursa datelor
Registrul PTH
Tipul indicatorului:
Outcome
Frecvența de colectare a datelor
Anual
Nivel național, local
Național
Punct Focal:
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, prin intermediul Unității de Coordonare a Programului Național, este responsabilă pentru colectarea la nivel național, verificarea validarea și diseminarea datelor privind indicatorii programatici și epidemiologici relevanți PN.