Loading...

Mortalitatea în populația infectată cu HIV la 100.000 populație infectată cu HIV

Perioada
Perioada
Geografie
Ce măsoară:
Indicatorul permite compararea mortalității persoanelor infectate cu HIV in raport cu mortalitatea in populația generala.
Definiția indicatorului
Numărător: Numărul total de decese în rândul persoanelor infectate cu HIV în perioada de raportare Numitor: Numărul total estimat al PTH
Sursa datelor
Registrul național decese pentru Numărător și estimările SPECTRUM pentru Numitor
Tipul indicatorului:
Impact
Frecvența de colectare a datelor
Anual
Nivel național, local
Național
Punct Focal:
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, prin intermediul Unității de Coordonare a Programului Național, este responsabilă pentru colectarea la nivel național, verificarea validarea și diseminarea datelor privind indicatorii programatici și epidemiologici relevanți PN.
Dezagregare:
Malul drept Malul stâng