Loading...

Mortalitatea asociata cu SIDA la 100.000 populație

Perioada
Perioada
Geografie
Ce măsoară:
Impactul programelor de prevenire, îngrijire și tratament HIV
Definiția indicatorului
Numărător: Numărul de decese cauzate de SIDA în perioada de raportare Numitor: Numărul total al populației, indiferent de statutul HIV
Sursa datelor
Registrul PTH, Registrul național decese
Tipul indicatorului:
Impact
Frecvența de colectare a datelor
Anual
Nivel național, local
Național
Punct Focal:
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, prin intermediul Unității de Coordonare a Programului Național, este responsabilă pentru colectarea la nivel național, verificarea validarea și diseminarea datelor privind indicatorii programatici și epidemiologici relevanți PN.
Dezagregare:
Malul drept Malul stâng