Loading...

Numărul de persoane care au beneficiat de profilaxie pre-expunere (PrEP) cel puțin o dată în perioada de raportare

Perioada
Perioada
Sex
Geografie
Alte
Ce măsoară:
Progresele înregistrate la capitolul intensificării PrEP , în special în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare* N.B. Administrarea preparatelor ARV de către persoanele HIV-negative anterior expunerii la HIV poate preveni infectarea cu HIV. Studiile clinice au arătat ca PrEP orală poate reduce numărul de cazuri noi de infectare cu HIV în rândurile cuplurilor sero-discordante, femeilor, bărbaților heterosexuali, BSB, PUDI și femeilor transgender.
Definiția indicatorului
Numărător: numărul de persoane care au beneficiat de PrEP cel puțin o data pe parcursul perioadei de raportare. Numitor: n/a
Sursa datelor
Registre PrEP
Tipul indicatorului:
Output
Frecvența de colectare a datelor
Semestrial si Anual (indicatorul anual <= SI+SII)
Nivel național, local
Național
Punct Focal:
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, prin intermediul Unității de Coordonare a Programului Național, este responsabilă pentru colectarea la nivel național, verificarea validarea și diseminarea datelor privind indicatorii programatici și epidemiologici relevanți PN.
Dezagregare:
Sex (Bărbați, femei sau transgender) Populații-cheie (PUDI, LSC, BSB, transgender, deținuți) Cupluri sero-discordante Alte Malul Drept Malul Stâng